יצאנו לדרך!!
לקראת אלול מסלול חדש בישיבת כרמיאל

המשלב לימוד ועשיה ציונית לאומית בגליל

מעמד הפתיחה ביום שלישי ח' תמוז.

ישיבת כרמיאל