מאמרים מבית המדרש

הנקודה העיקרית בדורנו, דור גאולה, היא ארץ ישראל.

והלב והמח דורשים פשר ומשמעות, להבין ולהעמיק את החיים בכלל חאור עניינם העקרי ומתוכו.

בע"ה לימוד על החיים המתחדשים בארץ החיים.

להמשך קריאה לחצו כאן..

המשנה השישית בפרק השישי באבות קובעת שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים.

אחד מתוך ארבעים ושמונה הדברים שהתורה נקנית בהם הוא ערך "השמחה".

להמשך קריאה לחצו כאן..

ישנם שני כיוונים מקובלים להגדרת השליחות בעיר – הסגולי והמעשי. הראשון מפנה את הזרקור למישור רוחני – עצם החיים יחד בעיר וההשפעה הפנימית של לימוד תורה.

להמשך קריאה לחצו כאן..

זה המזמור מבטא את זעקתם של ישראל מחמת מצבם השפל והנרדף, ואת תקוותם לניצחונם המואר באור אלוקים. נקרא כאן שמם שושנים – והזעקה לישועה היא בכפליים…

להמשך קריאה לחצו כאן..

כשחוזרת התורה ומביאה בספר דברים את סיפור מתן תורה, היא מצווה אותנו ציווי מיוחד: "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקך בחורב"…

להמשך קריאה לחצו כאן..

בניין בית ישראל מופיע דרך לאה אמנו, אם חצי שבטי ישראל, ממנה מלכות, ממנה כהונה, והיא הזוכה להיקבר עם האבות והאמהות במערת המכפלה. ובכל זאת דמותה של לאה עלומה מעט, ואיננה נזכרת בנבואה המאוחרת כרחל אחותה..

להמשך קריאה לחצו כאן..

ניסיון העקידה עומד לאומה הישראלית לנס עולמים, כזכות אותה אנו מזכירים בנקודות זמן או מצבים בהם אין דבר אחר שימציא פדות לנפשנו.

להמשך קריאה לחצו כאן..

מצות תלמוד תורה היא מהמצוות המקיפות את האדם בכל שעותיו, בכל ימיו. "והגית בו יומם ולילה", לא משאירה רגע בחייו של איש ישראל שהוא פנוי מהמצווה הזו..

להמשך קריאה לחצו כאן..